...

Mens en Verkeer is een landelijk werkende organisatie gespecialiseerd in het leveren van goed opgeleide en representatieve verkeersregelaars. De werkzaamheden worden geüniformeerd uitgevoerd.

Wij werken landelijk. Wij hebben inmiddels de beschikking over een ruime groep gecertificeerde verkeersregelaars. Mens en verkeer biedt een breed scala aan diensten voor o.a. de evenementenbranche, de bouwwereld, wegbeheerders infra en de overheid. Verkeersregelaars, parkeercontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) maken deel uit van het personeelbestand. Mens en Verkeer. onderscheidt zich door gebruik te maken van goed opgeleide medewerkers (veelal in vast dienstverband) Wij hebben inmiddels een landelijk dekkend netwerk gecreëerd waardoor met één telefoontje naar onze centrale meldkamer iedere opdracht in Nederland direct kan worden ingevuld.

Gemeenten en wegbeheerders stellen steeds hogere normen voor het organiseren van (grotere) evenementen. Als de verkeerscirculatie in het geding komt wenst de overheid voorafgaand een goed gestructureerd plan te ontvangen. Mens en Verkeer kan u hierbij assisteren en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

Ook kan Mens en Verkeer zorg dragen voor het parkeren en parkeerbeleid tijdens uw evenementen door het leveren van parkeerwachters en/of parkeer regelaars en het leveren van (tijdelijke) bebording en bewegwijzering.

Tevens zijn bijna al onze verkeersregelaars in het bezit van het VCA diploma, VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd.

Naast de standaard opleiding van het uitvoerende personeel zorgt de afdeling Opleidingen voor constante aanvulling van de lesstof

Onze afdeling opleidingen kan ook externe kandidaten opleiden tot Bevoegd Verkeersregelaar.

Contactgegevens

Mens en Groep

Maxwellstraat 11
1976 AD IJmuiden
T. 023 – 303 1015 (Landelijk 24 uur)
F. 023 – 529 8781

info@mensengroep.nl

K.v.K.: 51738562
B.T.W.: NL.850149009.B01

Copyright © 2023 Mens en Groep